Βιβλίο επισκεπτών

Πρόσφατα άρθρα

Καλώς ήρθατε!

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών/ριών

Α’ τάξης

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιούνται από 1 έως 28 Μαρτίου 2022 (10:00 έως 12:00). Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 4(α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ. 44 του Ν.4777/2021 (Α΄25), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

1. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ) (υπάρχει έντυπο στο σχολείο).

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΗ, νερού, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο)

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

5. Για τους αλλοδαπούς μαθητές Πιστοποιητικό γέννησης (επίσημα μεταφρασμένο) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 28420 89830

Τα όρια του σχολικής περιφέρειας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας περικλείονται από τις οδούς:

Κωστή Παλαμά – Κύπρου δυτικά – Δημοκρατίας νότια και Δυτικά

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ


Σύνδεση διαχειριστήΗμερομηνία

Μάιος

28

Σάββατο