Βιβλίο επισκεπτών

Πρόσφατα άρθρα

«Αξιοποίηση Του Διαδραστικού Πίνακα Με Τη Χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών Στις Δύο Πρώτες Τάξεις Του Δημοτικού. Σύγχρονη Διδακτική Προσέγγιση»

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με  θέμα:


«Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Σύγχρονη διδακτική προσέγγιση»,


 στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. 70 των Α΄και Β΄τάξεων της 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε.  Λασιθίου, ύστερα από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου κ. Γιάννη Γρηγοράκη.


Μετά την  εισήγηση του κ. Γιάννη Τέφα, Εκπαιδευτικού  ΠΕ 70 του 1ου Δ.Σ. Ιεράπετρας με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα: αξιοποίηση εργαλείων» και

του κ. Βασίλη Ορφανάκη, Υπεύθυνου ΚΕΠΛΗΝΕΤ με θέμα: «Λογισμικά διαδραστικών πινάκων- Εφαρμογές εκπαιδευτικών λογισμικών», ακολούθησε

 η εισήγηση του κ. Γιάννη Γρηγοράκη με θέμα: «Ο διαδραστικός πίνακας ως διδακτικό εργαλείο. Σχεδιασμός Διδακτικών Σεναρίων-αξιοποίηση  διαδραστικού πίνακα».Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής Π.Ε. Λασιθίου, κ. Εμμανουήλ Μπαρμπεράκης, ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου κ. Χαρίλαος Φουκαράκης, καθώς και ο προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Π.Ε. Λασιθίου κ. Τζιώτας Χαράλαμπος.


Η ημερίδα επαναλήφθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 της Γ΄ και Δ΄ τάξης των 3/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Λασιθίου.


Σύνδεση διαχειριστήΗμερομηνία

Μάιος

26

Κυριακή